Porte-Bant

HAKKIMIZDA

2010 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bünyesinde yayınlarını sürdüren Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, İngilizce ve Türkçe yayın yapan uluslararası hakemli, EBSCO tarafından taranan ve Dergi Park’ta yayımlanan indeksli bir dergidir. Yılda iki defa yayınlanan dergi, çalgı bilimi, dans, kimlik, müzik eğitimi, müzikte kuram, müzik teknolojisi, toplumsal cinsiyet gibi konular çerçevesindeki özel sayılarla müzik ve dans çalışmalarına katkıda bulunmaktadır.

Dergide müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik teorisi, dans ve etnokoreoloji gibi çalışma alanlarının yanı sıra disiplinler arası yaklaşımla müzik ve dans araştırmalarına katkıda bulunan her tür bilimsel çalışma; özgün makale, değerlendirme yazısı (review) ya da makale çevirisi formatında yayımlanmaktadır.

Print ISSN: 2146-2453
Online ISSN: 2619-9688