Porte-Bant

MAKALE BAŞVURUSU

Makale gönderimi yalnızca derginin DergiPark sayfası üzerinden, Makale Gönder bağlantısı aracılığıyla yapılmaktadır. Postayla ya da e-posta ile gönderilen makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Başvuru sırasında makale metnine ilave olarak Kapak Sayfası, ıslak imzalı Telif Hakkı Anlaşması Formu ve varsa Etik Kurul Raporu sisteme yüklenmelidir. Bunlardan herhangi birinde eksiklik olduğunda ön değerlendirme süreci başlatılmaz ve eksikliklerin giderilmesi için yazara bilgi verilir. Eksikler giderildiğinde süreç başlatılır ve sorumlu yazar sürecin aşamaları konusunda bilgilendirilir. 

Makaleler, Makale Şablonu kullanılarak hazırlanmalı ve metinde ve dosya isminde yazar ismi ya da yazar(lar)ın kimliğini açığa çıkarabilecek herhangi bir bilgi (kurum ismi, e-posta adresi, araştırmacı kimliği, telefon numarası gibi) yer almamalıdır. Makale Şablonu’nda yer almayan ya da yeterince açık olmayan konular için Yazım Kuralları gözden geçirilmeli, bu da yeterli görülmezse sayı editörünün görüşü alınmalıdır.

Kapak Sayfası, makaleye ve yazar(lar)a ilişkin iletişim bilgilerinin yanı sıra finansal destek, çıkar çatışması, etik kurul bilgileri ve teşekkür edilmesi gerekenlerle ilgili beyanı içerir. Gönderilmeden önce bilgilerin doğru ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir.

Telif Hakkı Anlaşması Formu, sorumlu yazar tarafından doldurularak, ıslak imzalı bir biçimde taranarak sisteme yüklenmelidir. Formda verilen yazar listesi, sorumlu yazardan başlamak üzere, makaledeki katkı düzeyine göre sıralanarak doldurulmalı ve her bir yazar tarafından imzalanmalıdır.

Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makalelerde etik kurul kararı gerektiren araştırma verilerinin yer alması durumunda, Etik Kurul Raporu’nun önceden alınması ve raporun taranarak başvuru sırasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvuru dışında, raporun değerlendirmenin herhangi bir aşamasında gönderilmesine ilişkin talepler kabul edilmeyecektir. Bu konudaki sorumluluk tümüyle yazar(lar)a aittir. Etik Kurul Raporu gerektiren çalışmalarda, makalenin yöntem kısmında etik kurul karar bilgilerine (kurul adı, tarihi, karar sayısı) atıfta bulunulmalıdır. Etik kurul izni gerektiren çalışmaların nitelikleri konusunda ULAKBİM TR Dizin web sitesinde yer alan tanımlamalar dikkate alınmaktadır.

Detaylı bilgi ve süreç için lütfen derginin Yayın Politikası'nı inceleyiniz.