Porte-Bant

18. Sayı İçin Makale Çağrısı

2010 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bünyesinde yayınlarını sürdüren Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, İngilizce ve Türkçe yayın yapan uluslararası hakemli, EBSCO ve Dergi Park tarafından taranan indeksli bir dergidir. Yılda iki defa yayınlanan dergi, çalgı bilimi, dans, kimlik, müzik eğitimi, müzikte kuram, müzik teknolojisi, toplumsal cinsiyet gibi konular çerçevesinde özel sayılarla müzik ve dans çalışmalarına katkıda bulunmaktadır. 

Müzikoloji, etnomüzikoloji, müzik teorisi, dans ve etnokoreoloji gibi çalışma alanlarının yanı sıra disiplinler arası yaklaşımla müzik ve dans araştırmalarına katkıda bulunan özgün makale, değerlendirme yazısı (review) ya da makale çevirisi formatındaki her tür bilimsel çalışmayı derginin 18. sayısına bekliyoruz.

Çalışmaların tam metin olarak, en geç 15 Kasım 2019 tarihine kadar porteakademik@itu.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi'nin Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları'na uygun bir şekilde gönderilmeyen makaleler için hakem değerlendirme süreci başlatılmayacaktır. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen özgün çalışmaların daha önce yayınlanmamış olması gerekir ve fikirlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Çeviri yazılarda ise farklı dillerden Türkçe’ye çevrilen eserler metnin orijinal kopyasıyla birlikte gönderilmelidir.

Son teslim tarihi: 15 Kasım 2019

Call for Papers-Volume 18

Istanbul Technical University Turkish Music State Conservatory's music periodical Porte Akademik Journal of Music and Dance Studies is an international refereed and indexed academic journal which has been published since 2010. The themes of the previous issues of the journal include organology, music education, theory in music, dance, gender, identity, and music technologies.

The journal is currently seeking original article, scholarly review, and translated article submissions for its 18th issue, which will be published in 2018. Scientific works in musicology, ethnomusicology, music theory, and in any interdisciplinary music studies are invited.

Original articles, reviews and translated articles should be submitted to: porteakademik@itu.edu.tr in an MS Word file. Please follow the rules on the style sheet. The deadline for the submission is November 15th, 2019. The original papers have not to be previously published, and the responsibility of the ideas stated in the papers belongs to its author. The articles translated from any language into Turkish, have to be sent along with the original copy of the text.

Deadline for the submission: November 15th, 2019