Porte-Bant

1. SAYI (MÜZİKTE TEMSİL & MÜZİKSEL TEMSİL)

Kapak

Bir Mekan Temsili: Taverna
Ahmed TOHUMCU

Elementer Müzik Yapmak: Orff Yaklaşımı Çerçevesinde Müzik ve Hareket Eğitimi
Atilla Coşkun TOKSOY

Kastrato Seslerin Müziksel Temsildeki Yeri
Ayşegül ARAL ALTIOK

Müzik ve Roman Kimliği Üzerine Üç Örnek
Belma KURTİŞOĞLU

Türk Halk Oyunları Hareketleri ve Kimlik
Bülent KURTİŞOĞLU

Grek Rebetiko, Greco Turkish Rapprochment and The Decline of Dichotomies
Daniel KOGLİN

Otherness and the Cümbüş in Modern Turkey
Eric EDERER

Fasıl İcrasının Değişimi ve Bugün Fasıl İcrası
F. Merve EKEN

Tribute Bands and the Paradox of Authenticity
Georgina GREGORY

Türk Kültürünün Temsilinin Görsel ve İşitsel İfade Biçimi ve Günümüze Yansıması: Karagöz
Gözde ÇOLAKOĞLU

Yerel ve Küresel Kültürlerde Müzikle Tedavi
Haşmet ALTINÖLÇEK

A Semiotic Understanding of Nostalgia in Immigrant Music Listening Experiences
Heather PETERSP

‘İlle de Roman Olsun’: Popüler Müzik ve Kültürel Kimliğin Tınısal Sunumu
İbrahim Yavuz YÜKSELSİN

Alevi Müziği
İlknur DEMİRBAĞ

Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Çoksesli Müzik Alanında Bir Öncü: Ferhunde Erkin
İlknur TUNÇDEMİR

Halk Kültüründe Hiciv ve ‘Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına’ Gerçeği
İrfan KURT

Three Levels of Representation of the Occult in Music: A Proposal for a Model of Repertoire Catalogation
Johann F. W. HASLER

Sexual Ambiguity in Grek Music Writing During the Ottoman Period: The Case of Chrysantos of Madyta (1832)
John PLEMMENOS

Commonalities Between Music and Painting: Palette of Movement and Sound
Kalaly CHU

Huruf-Notaların, Ney Esas Alınarak, Dizek Yazımında Doğru İfade Edilmesi
Ozan YARMAN

Meaning of Sound
Robert REIGLE

The Music, Instrument of the Intercultural Dialogue
Ruben Gomez MUNS

IV. Murat’ın Bestelerinde Temsil
Seher TETİK

Spectral Representation: Timbre Characteristics of the Harpsichord, Koto, Qanun
Senem ACAR

Roman Müziğinde Söz Unsuru
Serpil MURTEZAOĞLU

Müziksel İletişimde Temsilin Başlangıcı: İşitme ve İşitme Fonksiyonlarında Odyometrik Analiz
Sinem ÖZDEMİR

Osmanlı-Türk Musikisinde Kadının Değişen Müzikal Kimliği: Kantolar ve Kantocular
Ş. Şehvar BEŞİROĞLU, Berna ÖZBİLEN

The Local and Global in Turkish Rap Music: A View from Istanbul
Thomas SOLOMON

Küreselleşme Hareketlerinin Ulusal Müzik Kültürüne Etkileri
Zeki BÜYÜKYILDIZ

Romanca Çalma’nın Üstünlüğü: Ahırkapı Büyük Roman Orkestrası
Z. Gonca GİRGİN TOHUMCU