Porte-Bant

2. SAYI (MÜZİKTE TEMSİL & MÜZİKSEL TEMSİL II)

Kapak

Müzikal İfade İçerisinde Müzikoloji Müzik Terapisi
A. Bülent ALANER

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Kültürel Temsil Alanları ve (B)ağ Oluşumları
Abdullah AKAT

Tarih İçinde Ney Türleri ve Âhenklerine Karşılaştırmalı Bir Bakış
Ali TÜFEKÇİ

Çargahta Nikrizli Temsil: Nikrizli Çargah Makamı
Ali TAN

Türk Müziği Çalgılarında Kayıt Yöntemleri ve Mikrofonlama Teknikleri
Alp VAROL, Suat VERGİLİ, Cihan IŞIKHAN, Fırat KUTLUK, Feridun ÖZİŞ

Music in Film: Representing the Leading Actors
Aslı GİRAY

Müziksel-Kültürel Kodlanma Serüvenine Müzik Antropolojisi Penceresinden Bir Bakış
Atilla Coşkun TOKSOY

Extreme Metalde Küresel Bağlantılılık
Aykut B. ÇEREZCİOĞLU

Halk Müziğinde Yerel İcra Temsili İçin Fonetik Alfabenin Kullanımı
Ayşegül ALTIOK

Kanun İcrasında Türk Stilini Temsil Eden Müzikal Unsurlar
Ayşegül KOSTAK TOKSOY

Kentli Bir Yerel Kimlik Temsili Olarak Karadeniz Rock
Ayşenur KOLİVAR

Anadolu’dan Bir Sanat Kenti: Eskişehir
Bensu KITIRCI

Füsun Onur ve Sarkis’in Yerleştirmelerindeki Müzikal Evren
Bilge Evrim ERKİN

Armenian Yerki Bari Khump Tradition: A Cultural Recovery within a Musicking Society
Burcu YILDIZ

Çağdaş Piyano Eserlerinde Kullanılan Kodlamalar Tarka-Barka: Bir Piyano Eseri Üzerine
Çiğdem BALOĞLU

Music as Representation of Ethnicity and Identity: Revisiting Musical Culture of Turkey in 1990s
Diler ÖZER

Toplumsal Değişimin İşitsel İfadede Oluşturduğu Farklılık: Aşk-ı Memnu Dizisi 1975-2008
Dilhan YAVUZ

Musical Representation and Expectation: Their Role in the Expression of Emotions
Elisa NEGRETTO

Kültürel Temsile İlişkin Görsel ve İşitsel İfade
Emel ÖRGÜN

Bosphorus Topluluğunun 1986’dan Bu Yana Yunanistan’daki Etkileri
Erhan BAYRAM

Sovyet Kültür Politikalarının Müziği̇ Dönüştürmesi: Kanun Özelinde Haçatur Avetisyan Örneği
Esra BERKMAN, Ruhi AYANGİL

19. Yüzyıl Osmanlısında Avrupai Tarzdaki İcra ve Temsil Mekanlarına Dair
Evren Kutlay BAYDAR

Siyasi Partileri Temsil Eden Müzikler Üzerine Genel Bir Değerlendirme
Ezel ÇINAR

Eğitim Mekanlarında Akustik Konfor: Dokuz Eylül Üniversitesi Derslikleri Özelinde Bir Sınıf Akustiği Uygulaması
Feridun ÖZİŞ, Fırat KUTLUK, Suat VERGİLİ, Alp VAROL, Cihan IŞIKHAN

An Epistemological Perspective of Turkish Maqam Music
Fulya Özlem DAŞHAN

Kent Kültüründe Halk Dansları Uygulamalarının İletişimsel Perspektifte Değerlendirilmesi
Füsun AŞKAR

Müziğin Görsel Sanatlarda Temsili
F. Deniz ÖZDEN

The Role of Audio and Visual Expression Strategies in Preserving the National Identity of A Nation
Ganka CVETANOVA

Avrupa’da Harmanlanmış Arap Kökenli Müziğin Türk Müziğine Yansıması ve Enrico Macias Örneği
Gözde ÇOLAKOĞLU, Ayhan SARI

Dış Görünüş ve Müzik Beğenisi Arasındaki İlişkinin İnsanlarda Oluşturduğu Önyargı: Ön Çalışma
Gülay KARŞICI, Özlem DOĞAN

Türk Müziğinin Temsilinde 10 Önemli Viyolonsel İcracısı
Hasan ARAPGİRLİOĞLU, Levent DEĞİRMENCİOĞLU

Görsel ve İşitsel Anlatımda Müzik, Müzikte Görsel Anlatım
Haşmet ALTINÖLÇEK

Kültürel Temsile İlişkin İşitsel İfade Yolu Olarak Türk Müziği’nde Taksim
Hatice DOĞAN SEVİNÇ

Meaning in Music from a Musicolinguistic Perspective
İsmet Adnan ÖZTÜREL

Ekinsel Kimlik Yansıtıcısı Müzik ve Payına Düşen Toplumsal Yükümlülükler
Kamile AKGÜL

“Stand by Your Man”: The Staging of the Female Body in Country Music
Lise K. ÖZGEN

Strategies of Applied Ethnomusicology for Betterment of Cultural Representations: Case Study of Concert “Traditional Music of Multicultural Belgrade”
Marija DUMNIĆ

In the Name of Worship: Youth Factor in Subcultural Identities and Representations in the Praise and Worship Musics and Dances in Kenyan Churches
Maurica AMATESHE

Schelomo by Ernst Boch (1880-1959), The Artist and his Roots
Mehmet OKONŞAR

Rock Müzikte Postmodern Kadın Temsilleri
Mümtaz Hakan SAKAR

Müzik Bahane: Amatör Türk Müziği Korolarında Kültürlenme
Nevin ŞAHİN

Osmanlı Musikisi Kültüründe Teorinin Temsil Niteliği
Okan Murat ÖZTÜRK

Müzikte Önyargı: Kontrol Grubuyla Yapılan Çalışma
Onur ŞENEL, Gülay KARŞICI, Fırat KUTLUK

‘Hayal Et’ Gerçek Olsun: İzmir Rock Scene’de Toplumsal Cinsiyet ve Kolektif Kimlik
Onur SÖNMEZ

Bir Sergiden Tablolar’ın Müziksel ve Çalgısal Temsili
Ortaç AYDINOĞLU

Circular Representations & A Cyclical Analysis Model for Maqam Music
Ozan BAYSAL

Türk Makam Müziği’ni Bilgisayarda Temsil Etmeye Yönelik Başlıca Yerli Yazılımlar
Ozan YARMAN

Bilgisayar ve Konsol Oyunlarında Ses ve Müziğin Temsil Ettikleri
Ozan YURDAKUL

Metropolde Kürt Müziği ve İzmir MKM Örneği
Pınar UYANIK, Eda İNCELER

Representation, Re-Presentation, or Ontology in Amazonia and New Guinea?
Robert REIGLE

Representation of Love in Persian Pop Music: A Comparison of 1970s and 2000s Pop Music Texts in Iran
Samaneh KAHROBAIYAN

Müzik Teknolojileri Kullanımı ve Temsili Temsil Etmek
Sertaç KAKI

Toplumsal Cinsiyet Teorileri Bağlamında Türkiye’deki Reklam Filmleri ve Popüler Müzik Videoları
Şeyma ERSOY ÇAK

Balkano-Roman’tika ya da Değişen Kültürde Pop-Kimliğin Müzikal Temsili: Turbo Folk
Sibel PAŞAOĞLU

Assolistlik Kimliğine Geçiş Sürecinde Safiye Ayla Örneği
Sinem ÖZDEMİR

Ana Tanrıçadan Tefçilere: Kadınların Müziğinde Simgeler
E. Şirin ÖZGÜN

Zeybeklerde Dans ve Müzik İlişkisi: Dansa Eşlikte Ayağa Çalma
Sonay ÖDEMİŞ

Ahmet Kaya’s Popularity Among Young People and Connections with Identity
Süleyman Cabir ÇIPLAK

Cultural Change and Continuum Across the Schism of the Special Period
Thomas ASTLEY

Mikrotonal Gitar Müziği
Tolgahan ÇOĞULU

“Türkçe Rapin Kız Sesi”: Ayben’in Müziğinde Toplumsal Cinsiyet ve Vokal Nitelik
Thomas SOLOMON

Purcell’in Klavsen Müziği Yorumunu Piyanoda Öğretmek
Toros CAN

1990 Yılı Sonrası Kitle İletişim Araçlarının Müzik Medya Üzerine Etkisi
Tuğba AYDIN

Bir Öğretmen Gözüyle Müzikte Simge, Kod, İşaret ve Anlam
Uğur TÜRKMEN, Çağhan ADAR

Türk Makam Müziğinde Viyolonselin Kazandığı Geleneksel ve Folklorik İfadeler
Yelda ÖZGEN ÖZTÜRK