Porte-Bant

7. SAYI (KEMENÇE ÖZEL SAYISI)

Kapak

Açılış Konuşması
Bir Portre: Cüneyd Orhon, Kabına Sığmayan Bir Saz: Kemençe
Bülent AKSOY

BİLDİRİLER
Karadeniz Kemençesinde İcra Farklılıkları: Görele Çevresinin Çift etelli Havaları ve Taksimleri
Abdullah AKAT

Kemençe Eğitiminde Metodoloji Sorunu
Aslıhan ERUZUN ÖZEL

Geleneksel Türk Müziğinin Kemençe Konulu İlk Yazması “Asri Kemençe-1926” Öyküsü ve Damla Kemençeye Geliştirimci Bakış
Ayhan SARI

Alto Kemençe Üzerine Bir Değerlendirme
Ayşegül KOSTAK TOKSOY

Teke Yöresinde Kemençe Benzeri Çalgılar
Beste ESEN

Armudi Kemençe: Farklı Toplumlar, Farklı İşlevler ve Farklı Sosyal Kimlikler
Gözde ÇOLAKOĞLU SARI

Popüler Müzikte Kemençenin Yeri
Hatice DOĞAN SEVİNÇ

Anadolu’da Görülen Armudi Formdaki Yaylı Halk Çalgıları
Kadir VERİM

Cretan Lyra in Performance
Kevin DAWE

Kemençede Ses ve Tel Meselesi
Lale AKAY UMUL

Eşlikte Örnek Alınacak Bir Kemençeci: Cüneyd Orhon
Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK-Togay ŞENALP

Bestecilik ve İcracılıkta Kemençeye Uygulanan Çağdaş Teknikler
Onur TÜRKMEN

İki Kemençe ve Piyano İçin İlk Bir Çağdaş Yapıt
Ozan YARMAN

From the Meyhane to the Nati onal Radio: The Kemençe as a Metaphor of Cultural Change and Musical Creati vity in Turkish Classical Music
Panagiotis C. POULOS

Cüneyd Orhon’un Kemençe İcrasının Özellikleri
Sercan HALİLİ

A Succinct Historical View of Kamanche and Recommendation of a New Method To Design It By Using The Golden Section
Shahab KHAEFI , Mitra JAHANDIDEH, Ahanali JAHANDIDEH, Masoud KHAEFI

Kayhan Kalhor And His Influence On Iranian Kamancheh Players
Somayeh  GHAZIZADEH

Hüseyin Saadettin Arel’in Kemençe Beşlemesi
Tunç BUYRUKLAR

Kemençe İçin Yazılmış Çağdaş Eserler
Yelda ÖZGEN ÖZTÜRK

CÜNEYD ORHON PANELİ
Oturum Başkanı: Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK
Katılanlar: Nevzat ATLIĞ, Sadun AKSÜT, Necdet VAROL, Necati GİRAY

KEMENÇE KATALOĞU

SEMPOZYUM BİLDİRİLERİNE AİT KAYITLAR (CD)
- Cüneyd ORHON’un Hayatı
- Nilgün DOĞRUSÖZ DİŞİAÇIK-Togay ŞENALP bildiri dinletisi
- Onur TÜRKMEN bildiri dinletisi
- Ozan YARMAN bildiri dinletisi