Porte-Bant

8. SAYI (MÜZİKOLOJİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR ÖZEL SAYISI)

Kapak

(B)ağsal Düşünce Çerçevesinde Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Müzikal Farklılıkların İzahı
Abdullah AKAT, Songül KARAHASANOĞLU

Gelenekselden Popülere 20. Yüzyıl Türk Makam Müziği Üretimlerinde Değişimin İzleri
Ahmet TOHUMCU, Nilgün DOĞRUSÖZ

Türkiye, Arap (Mısır-Suriye) ve İran’da Ney İcraları ve Karşılaştırmaları
Ali TÜFEKÇİ, Ş. Şehvar BEŞİROĞLU

Onnik Dinkjian’ın Müzikal Kimliğinde Kültürel Bellek ve Memleket İzleri
Burcu YILDIZ, Ş. Şehvar BEŞİROĞLU, Robert REIGLE

Kanun Kayıt Teknikleri İçin Öneriler
Can KARADOĞAN, Ş. Şehvar BEŞİROĞLU

İşitsel Zaman Çizelgesi ve Ritim Araştırmalarına Katkısı
Cevdet EREK, Ş. Şehvar BEŞİROĞLU

Türkiye’de Eğitimciler Tarafından Yazılmış Piyano Başlangıç Metot ve Eserleri
E. Ceylan ÜNAL AKBULUT, Cihat AŞKIN

Dalcroze Eurhythmics Yaklaşımı ile Hazırlanmış, 36-72 Aylık Çocuklar İçin Müzikli Bir Oyun Örneği
Deniz ÖZDEMİR TUNÇER, Nilgün DOĞRUSÖZ

Popüler Müziğe Yapısal Bakış
Eray ALTINBÜKEN, Ş. Şehvar BEŞİROĞLU

Mekansesi Besteciliği, Çağdaş Estetik Özelliklerin ve Aeterna Pulchritudo Eserinin İncelenmesi
Erdem HELVACIOĞLU, Ş. Şehvar BEŞİROĞLU

Kültürel Gösterim Biçimlerinde Müzikal Semboller: Kemaliye (Eğin)’de Geleneksel Evlenme Ritüelleri
Merve EKEN KÜÇÜKAKSOY, Ş. Şehvar BEŞİROĞLU

Uzatma Teorilerinin Makam Musikisine Uygulanabilirliği; Döngüsel Bir Analiz Modeli
Ozan BAYSAL, Ş. Şehvar BEŞİROĞLU

Rio De Janeiro, Samba Okulları, Şehrin Tarihi, Kölelik, Irkçılık ve Samba Şarkılarında Bulunan Sembolik Özgürlük
Pınar ERDOĞDU, Ş. Şehvar BEŞİROĞLU, Robert REIGLE

Çalgılar İçin Bir Kayıt Teknikleri Belirleme Metodu Önerisi
Sertaç KAKI, Songül KARAHASANOĞLU

Julien Jalâled-DineWeiss – Kanun’un Akortlaması İçin Yeni Bir Öneri
Stefan POHLIT, Ş. Şehvar BEŞİROĞLU

Orta Anadolu Abdal Şarkıcılığı’nda Şarkıcı Formantı Bulguları
Şahin SARUHAN, Erol PARLAK

Hünsa Sesli Postmodern Bir Aktör: Zeki Müren
Şeyma ERSOY ÇAK, Ş. Şehvar BEŞİROĞLU

İstanbul’un Sesleri: Soundscape Çalışmaları ve Politik Eylemin Sessel İfade Biçimleri
Şirin ÖZGÜN, Ş. Şehvar BEŞİROĞLU, Robert REIGLE

Klasik Gitarda Çağdaş Teknikler
Tolgahan ÇOĞULU, Ş. Şehvar BEŞİROĞLU

Müzik Pazarında Yerel Üretimler: World Music’ten Tekno-Roman’a
Z. Gonca GİRGİN TOHUMCU, Ş. Şehvar BEŞİROĞLU, Arzu ÖZTÜRKMEN