Porte-Bant

2021 Bahar, Sayı 20, Makale Başvuru Çağrısı

2010 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı bünyesinde yayınlarını sürdüren Uluslararası Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi Porte Akademik, yılda iki kez İngilizce ve Türkçe yayın yapan, hakemli ve indeksli bir dergidir. Dergide yer alan çalışmalar EBSCO ve Dergi Park tarafından taranmaktadır. 

Müzikoloji, etnomüzikoloji, tarihsel müzikoloji, müzik eğitimi, müzik teorisi, müzik teknolojileri, dans, koreoloji, etnokoreoloji ve dans tarihi gibi çalışma alanlarının yanı sıra disiplinler arası yaklaşımla müzik ve dans araştırmalarına katkıda bulunan özgün makale, inceleme/değerlendirme yazısı (review) ya da çeviri yazı formatındaki her tür bilimsel çalışmayı derginin Bahar 2021/ 20. sayısına bekliyoruz.

Tam metin çalışmalarınızın, İngilizce özetleri (400-600 kelime) ile birlikte en geç 15 Nisan  2021 tarihine kadar porteakademik@itu.edu.tr adresine (yazım kurallarına uygun bir şekilde Word belgesi olarak) gönderilmeleri gerekmektedir. Özgün metinlerin daha önce yayınlanmamış olması gerekir ve fikirlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Çeviri yazılarda ise farklı dillerden Türkçe’ye çevrilen eserler metnin orijinal kopyasıyla birlikte gönderilmelidir.

Son teslim tarihi: 15 Nisan 2021

 

Call for Papers-Volume 20

Porte Akademik, International Journal of Music and Dance Studies, which has been publishing within Istanbul Technical University Turkish Music State Conservatory since 2010, is a refereed and indexed journal that publishes twice a year in English and Turkish. 

The journal is currently seeking original article, scholarly review, and translated article submissions for its 20th issue, which will be published in 2021. Scientific works in musicology, ethnomusicology, historical musicology, music education, music theory, music technology, dance, choreology, ethnochoreology, dance history and in any interdisciplinary music and dance studies are invited.

Original articles, reviews and translated articles should be submitted to: porteakademik@itu.edu.tr in an MS Word file. Please follow the rules on the style sheet. The deadline for the submission is April 15th, 2021. Only original papers which have not been published before should be submitted and the responsibility of the ideas stated in papers belongs to its author. The articles translated from any language into Turkish, have to be sent along with the original copy of the text.

Deadline for the submission: April 15th, 2021