Porte-Bant

YAZIM KURALLARI

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi’ne gönderilecek makaleler, başvuru öncesinde Makale Şablonu’na uyarlanmalı ve aşağıdaki kurallara uygunluğu gözden geçirildikten sonra Microsoft Word dosyası olarak dergiye iletilmelidir. Farklı dosya türlerinde iletilen makaleler için değerlendirme süreci başlatılmayacaktır.

1. Makale Şablonu’na uygun olarak hazırlanmış yazılarda yazar, kurum, telefon numarası, adres, e-posta adresi, ORCID gibi yazar(lar)ın kimlik ve iletişim bilgilerini açığa çıkaran ifadelere kesinlikle yer verilmemelidir.

2. Makale Şablonu’na göre hazırlanan metin dosyasının ismi makale başlığının ilk 4 kelimesi ve başvuru tarihini içerecek şekilde düzenlenmelidir.

3. Makale Şablonu’na uygun olarak hazırlanmış yazılarda, başlıkların aşağıdaki biçimsel özellikleri taşıması gerekmektedir:

a. Makale başlığı 14 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak sola hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Türkçe başlığın altında, başlığın İngilizce çevirisi yer almalı ve bu başlıkta da 11 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak sola hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

b. Birinci derece başlıklar 12 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak büyük harflerle ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak sola yaslı olarak hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Başlıktan önce makale şablonunda belirtilen formatta düzey numarası yazılmalıdır.

c. İkinci derece başlıklar 12 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak tüm kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak sola yaslı olarak hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Başlıktan önce makale şablonunda belirtilen formatta düzey numarası yazılmalıdır.

d. Üçüncü derece başlıklar 12 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak sola yaslı olarak hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Başlıktan önce makale şablonunda belirtilen formatta düzey numarası yazılmalıdır.

e. Makalede dördüncü derece başlık kullanılmamalıdır. Ancak, çok gerekli hallerde, 12 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yalnızca ilk kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve italik olarak yazılmalı [kalın (bold) olarak yazılmamalı]; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak sola yaslı olarak hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Dördüncü derece başlık kullanılıyorsa, başlıktan önce makale şablonunda belirtilen formatta düzey numarası yazılmalıdır.

4. Türkçe yazılmış makalelerde 300-400 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özet ile 5 adet Türkçe ve İngilizce anahtar kelime bulunmalıdır. İngilizce yazılmış makalelerde ise 300-400 kelimeden oluşan İngilizce özet ve 5 adet anahtar kelime bulunmalıdır. Özet metini 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yazılmalı ve paragraflar tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak iki yana yaslı olarak hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında ise 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Özet başlığı 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak yalnızca kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. Türkçe özetin ardından Abstract başlığı altında, özetin İngilizce çevirisi yer almalı ve Türkçe özetle aynı biçimsel özellikleri taşımalıdır. 

5. Ana metin bölümünde 12 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılmalı; paragraflar tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak iki yana yaslı olarak hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

6. Dipnotlar, metnin edebî ve anlamsal bütünlüğünü sağlamak amacıyla, sadece ek bilgi vermek ve ana metne dahil edilemeyen açıklamalarda bulunmak üzere kullanılmalıdır. Dipnotlar sayfanın altında yer almalıdır. Makalede son not kullanılmamalıdır. Dipnotlar hazırlanırken 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılmalı; paragraflar tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak iki yana yaslı olarak hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

7. 4 satırdan daha uzun alıntılar ana metinden ayrı olarak yazılmalı, alıntılanan metinler soldan 1,25 cm girinti bırakılarak hazırlanmalıdır. Alıntı metninde 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılmalı; paragraflar tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak iki yana yaslı olarak hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

8. Alıntılar dışında, çalışmadaki hiçbir paragrafın ilk satırı soldan girintili olarak verilmemelidir.

9. Çalışmanın hiçbir bölümünde boşluk karakteri (space) veya TAB tuşu ile metin kaydırması yapılmamalıdır. Gerekli hallerde Microsoft Word’ün Giriş menüsünde yer alan ¶ (karakter) işareti yardımıyla metindeki gereksiz boşluklar gözden geçirilmelidir.

10. Metnin hiçbir bölümünde, paragraflar arasında klavye kullanılarak (enter tuşu ile) boşluk bırakılmamalı, boşluklar yazım kurallarında açıklandığı şekliyle ayarlanmalıdır.

11. Makalede yer verilen fotoğraf, resim, şekil, çizelge, tablo gibi görsellerin tamamı ortaya hizalanmalı ve görsellerin çözünürlüğü 200 dpi’dan az olmamalıdır. Görseller metin içerisinde kullanılması gereken yere yerleştirilmeli ve metnin ilgili kısmında görsele mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Ayrıca görseller metin içerisindeki sıralamasına göre numaralandırılarak makaleyle birlikte ayrı bir dosya içerisinde teslim edilmelidir.

12. Fotoğraf, resim, şekil, çizelge, tablo gibi görsellerin tamamına metin içerisinde atıfta bulunulmalıdır. Görseller Şekil 1: (İng. Figure 1:), çizelge ve tablolar Tablo 1: (İng. Table 1:) olarak adlandırılmalı ve açıklamaları yapılmalıdır. Fotoğraf, resim, şekil, çizelge, tablo gibi görsellere ait açıklama yazıları görselin altına yazılmalıdır. Bu türden açıklama yazıları ile çizelge ve tablo içlerinin yazımında 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılmalı; paragraflar tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak ortaya hizalanmalı ve paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

13. Kaynakça, Kaynaklar başlığıyla makalenin sonunda yazar soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

14. Kaynakça yazımında ve metin içi alıntılarda American Psychological Association tarafından hazırlanan APA Style (7th edition) referans sistemi kullanılmalıdır. Referans örnekleri için bakınız.

15. Çalışmada kullanılan ekler, Kaynaklar’dan sonra Ekler başlığı altında numaralandırılarak makale şablonunda belirtilen formatta yer almalıdır.

16. Türkçe makalelerde ek yoksa, Extended Abstract başlığı altında hazırlanan ve 750-1000 kelimeden oluşan genişletilmiş İngilizce özet Kaynaklar’dan hemen sonra yer almalıdır. Genişletilmiş İngilizce özet metni 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, iki yana yaslı biçimde hizalanmalı, metne herhangi bir girinti verilmeden yazılmalı ve paragraf öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır. 

17. Genişletilmiş İngilizce özet başlığı Extended Abstract biçiminde, 12 punto büyüklüğünde, Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak sola hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

18. Extended Abstract’ın ardından makale başlığının İngilizce çevirisi verilmeli, 10 punto büyüklüğünde Times New Roman yazı karakteri kullanılarak, tüm kelimelerin ilk harfleri büyük olacak şekilde ve kalın (bold) olarak yazılmalı; tek satır (1,0) aralığı ayarlanarak iki yana yaslı biçimde hizalanmalı, paragrafın öncesinde ve sonrasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

19. Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, makalelerde aşağıdaki başlık sıralamasının uygulanmasını ve başvurudan önce makalelerin bu sıralamaya uygunluğunun kontrol edilmesini tavsiye etmektedir.

Türkçe Makalelerde

a. Türkçe başlık

b. Özet (300-400 kelime)

c. Anahtar Kelimeler (5 adet)

d. İngilizce başlık

e. İngilizce özet (Abstract) (300-400 kelime)

f. İngilizce anahtar kelimeler (Keywords) (5 adet)

g. Metin başlıkları

h. Sonuç

i. Kaynaklar

j. Ekler (varsa)

k. Extended Abstract (750-1000 kelime)

İngilizce Makalelerde

a. İngilizce başlık

b. İngilizce özet (Abstract) (300-400 kelime)

c. İngilizce anahtar kelimeler (Keywords) (5 adet)

d. Metin başlıkları

e. Sonuç

f. Kaynaklar (References)

g. Ekler (Appendices) (varsa)